Pärnu Rääma prügila kompressorjaam ja koostootmisjaam


Pärnu Rääma prügila suleti 2006 aastal, keskkonnanõutele mittevastavuse tõttu. Doranova Baltic OÜ teostas prügilagaasi potentsiaali uuringud ning projekteeris ja ehitas gaasi kogumissüsteemi, kompressorjaama, gaasipõleti ning koostootmisjaama. Prügilasse ehitati ainulaadse lahendusena Eestis vertikaalne gaasikogumise süsteem.

·         Täielikult automatiseeritud

·         Esimene ja ainulaadne interneti teel kaugjuhitav ja kontrollitav koostootmisjaam Eestis

·         Elektri tootlus 3,6 MW/h ööpäevas

·         Sooja tootlus 4,3 MW/h ööpäevas

Suletud prügila toodab gaasi üle kümne aasta, millest kogu toodetud elekter müüakse elektrivõrku ning soojaga köetakse jäätmejaama haldushooneid. Doranova Baltic OÜ omab ka jaama hooldus- ja opereerimislepingut.