Doranova Baltic OÜ likvideeris pinnasereostuse Ülemiste Citys.


Doranova Baltic OÜ teostas Tallinnas Ülemiste Citys jääkreostuse likvideerimise. Lõõtsa 5 asuvale kinnistule hakatakse ehitama uut büroohoonet ning eelnevalt tuli vana hoone lammutada. Lammutuse käigus tuli likvideerida kiiremas korras ka kaks 25 m3 õlimahutit (mis olid täis naftasaadusi) ning reostunud pinnas õlimahutite ümbert.

 

Tööde eest vastutav oli Doranova Baltic OÜ. "Lammutuse käigus selgunud pinnasereostus oli ebameeldiv üllatus, kuid Doranova Baltic OÜ suutis olukorra kiirelt ohjata ning reostus sai nõuetekohaselt likvideeritud," ütles Mainor Ülemiste juhatuse esimees Toomas Aak.

"Pinnasereostuse projektid võivad olla ettearvamatud, kuid siinsed mahud siiski ei olnud nii suured", ütles Doranova Baltic OÜ tegevjuht Margus Nõlvak. Nõlvak mainis ka, et eelmise aasta Kopli hankeprojektis oli reostus mitmeid kordi suurem.

 

Projekti käigus likvideeriti kokku üle 1200 t reostunud pinnast, millest 341 t oli üle tööstusnormi. Lisaks reostunud pinnasele, pumbati mahutitest ja selle ümbert 58 t õli ning õliseid jäätmeid.

 

Tööde tellijaks oli Mainor Ülemiste AS.