Jeppo Biogas Oy Ab biogaasijaam


Biogaasijaam, mis on projekteeriti ja tarniti Doranova poolt koostöös Saksa Weltec Biopower GmbH-ga valmis sügisel 2013. Biogaasijaam töötleb aastas 90 000 tonni bioloogilisi toorjäätmeid. Toormaterjalid tulevad põllumajanduslikest ja tööstusettevõtetest. 

Biogaasijaam koosneb kolmest 4000 m3 kääritist, millel on kokku 6000 m3 gaasi puhverdusvõime. Toodetud biogaasi kasutatakse lisaks jaama enda soojuse tootmiseks lähedal tööstustarbijatele protsessides. Osa gaasist kasutatakse täiendavalt ka mootorikütusena. Kääritusjäägid lähevad taaskasutusena kõrvalolevatesse farmidesse.