Tartu Aardlapalu prügila gaasikogumissüsteem ja kompressorjaam koos põletiga, koostootmisjaamaga


Tartu Aardlapalu gaasikogumissüsteemi rajamine oli üks osa prügila suuremahulistest sulgemistöödest, mida teostas peatöövõtja AS Merko Ehitus ja Merko Infra. Gaasikogumissüsteemi, prügila niisutussüsteemi, kompressorjaama ning põleti projekteeris ja rajas Doranova Baltic OÜ. Gaasi kogumine toimub vertikaalsete kogumistorude abil. 20-st kogumiskaevust on võimalik saada kuni ca 500 m3/h prügilagaasi. Kuna algsed tööd ei näinud ette gaasist energia tootmist, siis põletatakse see üle 1000 kraadise temperatuuri juures ära põletis. Tänaseks toodetakse kogutavast gaasist koostootmisjaama abil ka energiat.