Taastuvenergia


Taastuvenergia ja efektiivne jäätmemajandus on igas mõttes keskkonnasõbralikud ja tasuvad. Suurtel ning väikestel projektidel baseeruvad kõige efektiivsemad lahendused profesionaalsel projektlahendusel ning kvaliteetsel teostusel. Mõlema eestvedajaks on Doranova.

Me aitame oma klientidel muuta eelnevalt keskkonda negatiivselt mõjutavad tegevused ratsionaalseks, kasumlikuks ning tulusaks äriks. Meie eksperdid loovad lahendusi taastuvenergia ja prügimajanduse jaoks, alates biogaasijaamadest kuni prügilagaasi kogumisjaamadeni.

Lisaks tehnilistele projektidele ning projektijuhtimisele, aitame oma kliente ka tasuvusanalüüside, lubade taotlusprotsessidel, keskkonnamõjude hindamisel ning ärimudeli planeerimisel. Me hoolime väga oma taastuvenergiajaamade ning protsesside eest alates transpordist ja lõpetades nende töökindlusega terve eluea jooksul.

Biogaasijaamad ja seadmed biogaasi tootmiseks

Doranova pakub innovatiivseid lahendusi biolagunevast ainest biogaasijaamade arendamiseks. Aitame Teil jaamasid planeerida, ehitada ja hooldada.  Pakume ka seadmeid biogaasijaamade eri protsesside tarbeks.

Prügilagaasi taaskasutus

Doranova tootevalikust leidab seadmeid nii gaasi kogumiseks kui ka elektri ja soojuse koostootmiseks kasutades selleks gaasimootoreid või mikroturbiine. Pakume ka küünalpõleteid gaasi keskkonnasõbralikuks utiliseerimiseks. Koostööpartnerite abil pakume ka  gaasikatlad soojuse tootmiseks ning biogaasi töötlemise seadmed gaasi rikastamiseks, näiteks transpordi jaoks. Vajadusel planeerime ja teostame gaasi põhi- ja taaskasutussüsteemid "võtmed kätte" meetodil.


Doranova projekteerib ja ehitab biogaasi alamprotsessidest „võtmed kätte lahendusteni.“ Biogaasi saab toota enamikest orgaanilistest lagunevatest materjalidest anaeroobse lagundamise teel.

Projektlahendused biogaasijaamadele

 • Segaolmejäätmete sorteerimine
 • Eeltöötlus protsessid
 • Kääritusprotsessid (kuiv/märg)
 • Hügieniseerimise protsessid
 • Hoiustamismahutid, kääritid

Biogaasi kasutamine

 • Biogaasi pumbajaamad (survestamine ja gaasi transport)
 • Koostootmisjaamad (CHP, gaasi mootorid)
 • Soojusjaamad
 • Biogaasi puhastamine, biometaani sõiduki tankimise süsteemid
 • Biometaani vedeldamise süsteemid
 • Avarii-, varupõletid

Kääritusjäägi kasutamine

 • Vedelate ja tahkete taaskasutatavate toitainete tootmine
 • Protsessivee eraldus digestaadist

Projekteerime ja ehitame prügilate kogumissüsteemid algusest lõpuni. Projekt hõlmab kaevude asukohtade, nende sügavuse määramist, gaasitransporditorustikku ja prügila niistussüsteemi kavandamist, gaasijaama, küünalpõletite ja koostootmisjaama ehitust.

Prügilagaasi analüüsid

 • Prügilagaasi kvaliteedi ja koguse uuringud
 • Prügilagaasi kogumise testid
 • Pindmiste ainete heiteanalüüsid

Prügilagaasi kasutamine

 • Prügilagaasi kogumissüsteemide projekteerimine
 • Tehnoloogiate, seadmete tarnimine ja käivitus
 • Biogaasi kasutamine CHP-s (koostootmisjaamades)
 • Prügila nõrgvee käitlus ja puhastamine

Prügila nõrgvett saab parimal viisil käidelda pördomoosimeetodil. Pakume usaldusväärseid keskkonnatehnoloogia teadmisi prügila nõrgvee töötlemiseks koostöös erinevate tipptootjatega. Meie koostööpartneritel on laialdased kogemused vee käitlemises rohkem kui 30 riigis üle maailma.

Veepuhastus

 • Aktiivsöefiltrid
 • Õlipüüdurid
 • Membraantehnoloogia

Doranova membraanitehnoloogia eemaldab heljumi, bakterid, viirused ja enamuses lahustuvad mineraalid veest. Tehnoloogia sobib hästi tööstuses tekkiva reovee, muda ja sette puhastamiseks.