Saastunud maa-alad


Saastunud pinnas ja pinnasevesi ei põhjusta ainult keskkonnaalast degradeerumist, vaid lisaks vähendab ka maa-alade turvalist ja kasumlikku kasutust.

Traditsioonilised pinnase ja pinnasevee tervendusmeetodid on kallid ning enamjaolt pole nad tehniliselt tasuvad. Eriti kehtib see juhul, kui tervendusprotsess tuleb läbi viia suurel alal, sügaval ning ehitiste või muu infrastruktuuri all.

Doranova innovaatilised ja efektiivsed In situ ning on-site saastunud maa-alade tervendussüsteemid on kompaktsed, turvalised ning kulusäästvad.

Lisaks tehnilise disaini ja projektide elluviimise, tegeleme ka esimese ja teise faasi objektide uuringute, tervendusprotsesside planeerimise ning keskkonna alaste lubade taotlusega. Hoolime ka oma toodete ning teenuste töökindlusest terve nende eluea jooksul.

In-situ ja on-site tervendusmeetodid

In situ ja on-site meetodid on sobivad enamlevinud reostuste likvideerimiseks ühekordse tervendusprotsessina. Antud innovaatilised meetodid on ka võrreldes pinnase eemalduse ning uue asendamisega ökonoomsemad. Need meetodid võimaldavad puhastada ka alasid, kus tavapärased puhastusmeetodid on mittetasuvad.


 • Riskianalüüs
 • Proovide võtt ning analüüs
 • Alade uurimine
 • Tervendusprotsessi planeerimine
 • Projektijuhtimine 
 • Vajaliku tehnoloogia tarne ning paigaldus
 • Tehnoloogia haldus
 • Koolituse läbiviimine
 • Vajaliku tehnoloogia rent
 • Bioloogiline in situ
 • Keemiline in situ
 • Põhjavee õhutus, puhastus

Pump & Treat

 • Õlipüüdurid
 • Aktiivsöefiltrid

DoAct® CORE on modulaarne in situ ja on-site tervendusprotsesside platvorm. Soomes välja töötaud tehnoloogia kombineerib endas mitmeid tervendusprotsesside meetodeid, on täiesti automaatne ning omab 20-aastast kogemust tervendustehnoloogiate arenduses ja kasutuses. The CORE sisestab vedelaid ühendeid maapõude, mis kiirendab reostusallika puhastust. Tehnoloogia on projekteeritud tervendamaks reostust väikestel ning suurtelt aladel. Lisaks ka Dig-and-dump aladelt, kus reostus võib asetseda sügavamal pinnasekihtides. Ka seoses kaevetöödega kerkinud saastunud pinnasevett on võimalik tervendada turvaliselt ning puhtalt.

cost-efficient-20px Kuluefektiivne

modular-structure-20px Moodulstruktuur

scalability-20px Laiendatav vastavalt vajadusele

onsite-20px In-situ ja on-site

quiet-unnoticeable-20px Vaikne ja märkamatu

remote-monitoring-20px Kaugjuhitav